Serwis bomb kalorymetrycznych

[Bomba kalorymetryczna]

Szanowni Państwo,

Przed wysłaniem bomb kaloremytrycznych do naszego
serwisu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny
(523259360, 602454146) lub e-mailowy (biuro@precyzja-bit.pl).

Z góry dziękujemy.

Kalorymetr KL-14

Kalorymetr KL-14


Kontakt handlowy:

Karolina Szeremet lub Anna Redmann
- tel.: 52-3259360, 52-3287398, 602-454146
- faks: 52-3259362
- e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Opis produktu

Kalorymetr przeznaczony jest do pomiaru ciepła spalania substancji stałych i płynnych takich jak:

 • torf,
 • węgiel brunatny,
 • węgiel kamienny,
 • brykiety węgla brunatnego,
 • brykiety węgla kamiennego,
 • koks,
 • półkoks,
 • miał węglowy (w tym zmieszany z innymi substancjami),
 • paliwa ropopochodne i inne płynne oraz półpłynne,
 • biopaliwa,
 • biomasy (w postaci: granulatów, brykietów, zrębków, pelletów i drobin),
 • materiały odpadowe (tzw. "śmieciowe" w różnej postaci),
 • różne niewybuchowe substancje organiczne i syntetyczne w postaci stałej i płynnej.

Metoda pomiaru jest całkowicie zgodna z wymogami Polskiej Normy. Pomiar polega na całkowitym spaleniu próbki paliwa w atmosferze tlenu pod ciśnieniem w bombie kalorymetrycznej zanurzonej w wodzie i na pomiarze przyrostu temperatury tej wody. Ciepło spalania paliwa wyliczane jest w sposób automatyczny i przedstawione na ekranie komputera. Dokładność pomiaru przyrostu temperatury jest rzędu 0,001°.

Jednostką sterującą pracą tego kalorymetru jest komputer typu PC. Wszelkie funkcje pomiarowe i kontrolne są całkowicie zautomatyzowane. Oprócz ciepła spalania obliczana jest także m.in. wartość opałowa. Wyniki przedstawione są na ekranie kolorowego monitora, mogą być zapisywane na dysku twardym oraz drukowane w postaci protokołów pomiarowych. Wyposażony jest w oprogramowanie przeznaczone do pracy w środowisku Windows 7, 8, 8.1 lub 10. Dostarczone stanowisko komputerowe wyposażone jest w płaski, kolorowy i pozbawiony szkodliwego promieniowania monitor ciekłokrystaliczny LCD.

Kalorymetr jest dostarczony w postaci kompletnej do użytkowania wraz ze świadectwem jego sprawdzenia oraz świadectwem legalizacji bomby kalorymetrycznej. Dzięki temu kalorymetrowi osiąga się najwyższe dokładności pomiaru przyrostów temperatury a tym samym obliczania ciepła spalania paliw i wartości opałowej.

Program komputerowy i monitor ciekłokrystaliczny LCD dają niezaprzeczalny komfort pracy. Wyniki pomiarów i obliczeń zapamiętywane są przez komputer i mogą być wydrukowane w dowolnym momencie.

KL-14 z monitorem LCD

Cechy przyrządu
 • sterowanie automatyczne komputerem klasy PC stanowiącym integralną część urządzenia,
 • samodzielne obliczanie przez kalorymetr ciepła spalania paliwa w stanie analitycznym,
 • samodzielne obliczanie przez kalorymetr wartości opałowej paliwa,
 • zapamiętywanie pełnego obrazu wykonanie próby i obliczeń (w tym także: daty, godziny, nazwiska laboranta wykonującego badanie próbki itp.),
 • wydruk protokołu pomiaru,
 • kontrola ilości wykonanych prób na określonej bombie kalorymetrycznej,
 • kontrola pracy mieszadła,
 • przedstawienie na ekranie monitora czytelnego wykresu zmian temperatury w powiązaniu z upływającym czasem wykonywania próby spalania paliwa,
 • umożliwienie wprowadzenie rzeczywistej masy próbki paliwa,
 • pozwala na użytkowanie kilku bomb kalorymetrycznych automatycznie obliczając stałą kalorymetru dla każdej z nich,
 • umożliwienie obliczania średnich wyników ze wskazanych wykonanych uprzednio analiz.
Wyposażenie i budowa przyrządu

W skład kalorymetru wchodzi następujące główne zespoły i elementy użytkowe:

KL-14 budowa

1 bomba kalorymetryczna 7b - ścianki zewnętrznej
2 pokrywa kalorymetru 7c - wężownicy
3 czujnik temperatury 7d - mieszadła ręcznego
4 uchwyt pokrywy ze zintegrowanym napędem mieszadła mechanicznego 8 zespół sterujący kalorymetru
5 mieszadło mechaniczne 9 monitor
6 naczynie kalorymetryczne 10 drukarka
7 płaszcz kalorymetru składający się z: 11 stół kalorymetru
7a - ścianki wewnętrznej 12 listwa zasilająca
Charakterystyka techniczna kalorymetru
Ciśnienie próbne bomby kalorymetrycznej 19,62 MPa (200at)
Pojemność bomby kalorymetrycznej 0,35 dm³ (350ml)
Pojemność naczynia kalorymetrycznego 4,4 dm³ (4,4 l)
Pojemność płaszcza kalorymetrycznego 15,5 dm³ (15,5 l)
Napięcie zasilania sieci 230V ±10%
Wymiary całego przyrządu w mm ok.1400x700x750
Masa całego kalorymetru bez wody ok. 75 kg
Dokładność cyfrowego odczytu temperatury 0,001 K (°C)
Parametry drutu oporowego przeznaczonego do spalania próbki:
Średnica <= 0,2 mm
Długość 100 mm
Masa < 10 mg
Własne ciepło spalania ok. 6698,9 kJ/kg
Możliwości programu sterującego
 • zobrazowanie przyrostu temperatury w czasie trwania próby w postaci wykresu,
 • obliczenie ciepła spalania paliwa w stanie analitycznym,
 • obliczenie wartości opałowej w stanie analitycznym,
 • obliczenie wartości opałowej w stanie roboczym,
 • gromadzenie wyników prób i obliczeń w bazie danych,
 • obliczenie stałej kalorymetru,
 • gromadzenie informacji o używanych bombach.

Ekran z programu

W wyniku działania programu można otrzymać wydruk z przeprowadzonych badań:

Wydruk z programu

Uwaga: Jest to tylko przykładowy wydruk protokołu z badań. Inne dane niż ciepło spalania i wartość opałowa pochodzą z przeprowadzonych dodatkowych analiz fizykochemicznych, wykonanych poza kalorymetrem. Gdy zostaną wpisane, program kalorymetru uwzględni je w obliczeniach i na wydruku.